Khuyến mại

Miễn phí ngày đầu sử dụng cho các thuê bao thường.

Miễn phí 1 tháng sử dụng cho các thuê bao sử dụng gói cước Sinh viên, Học sinh.