Cài đặt & Kích Hoạt

Dec 07, 2020

1.   CÁC TÍNH NĂNG BẢO VỆ

Bitdefender Mobile Security bảo vệ thiết bị Android của bạn với các tính năng sau:

Bạn có thể sử dụng các tính năng miễn phí trong 14 ngày. Sau khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn cần phải mua phiên bản đầy đủ để bảo vệ thiết bị di động của bạn.

2.    BẮT ĐẦU

Yêu cầu thiết bị

Bitdefender Mobile Security hoạt động trên thiết bị chạy Android 4.0.3 trở lên. Cần có kết nối internet đang hoạt động để quét mối đe dọa trong đám mây.

Cài đặt Bitdefender Mobile Security

l Từ Bitdefender Central
 • trên Android
 • Đi tới: https://central.bitdefender.com.
 • Đăng nhập vào tài khoản Bitdefender của bạn.
 • Bấm vào  biểu tượng ở góc trên bên trái của màn hình, sau đó chọn
Thiết bị của tôi.
 • Nhấn CÀI ĐẶT BẢO VỆ NỘI BỘ.
 • Chọn Bitdefender Mobile Security từ danh sách, sau đó chọn tap Tới GOOGLE PLAY.
 • NhấnCài đặt trong màn Google Play.
  • Trên Windows, macOS, iOS
 • Đi tới: https://central.bitdefender.com.
 • Đăng nhập vào tài khoản Bitdefender của bạn.
 • Bấm vào  biểu tượng ở góc trên bên trái của màn hình, sau đó chọn
Các thiết bị của tôi.
 • Nhấn CÀI ĐẶT BẢO VỆ NỘI BỘ.
 • Trên Windows và macOS, nhấp vào liên kết Trên thiết bị khác . Trên iOS, chạm vào Bảo vệ thêm thiết bị khác? .
 • Chọn Android.
 • Chọn Bitdefender Mobile Security từ danh sách, sau đó nhấn TIẾP TỤC.
 • Nhập địa chỉ email trong trường tương ứng, và nhấnGỬI.
 • Truy cập tài khoản e-mail từ điện thoại Android của bạn, sau đó bấm nút NHẬN ĐƯỢC TỪ GOOGLE PLAY.

Bạn đang chuyển hướng đến ứng dụng Google Play

 1. NhấnCài đặt trong màn Google Play.
l Từ Google Play

Tìm kiếm Bitdefender Mobile Security để cài đặt ứng dụng. Ngoài ra, có thể quét mã QR.

Để hoàn tất quá trình cài đặt, bạn phải đồng ý với Thỏa thuận đăng ký. Vui lòng dành chút thời gian để đọc Thỏa thuận đăng ký vì nó chứa các điều khoản và điều kiện mà bạn có thể sử dụng Bitdefender Mobile Security.

Nhấn TIẾP TỤC để chuyển sang cửa sổ tiếp theo.

Đăng nhập vào tài khoản Bitdefender của bạn

Để sử dụng Bitdefender Mobile Security, bạn phải liên kết điện thoại với một tài khoản Bitdefender, Facebook, Google, hoặc tài khoản Microsoft bằng cách đăng nhập vào tài khoản từ ứng dụng. Lần đầu tiên bạn mở ứng dụng, bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn đã cài đặt Bitdefender Mobile Security từ tài khoản của bạn Bitdefender, ứng dụng sẽ cố gắng để tự động đăng nhập vào tài khoản đó.

Để kết nối điện thoại với tài khoản Bitdefender:

 1. Mở Bitdefender Mobile Security.
 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Bitdefender của bạn vào các trường tương ứng. Nếu bạn không có tài khoản Bitdefender và muốn tạo một tài khoản, hãy chọn liên kết tương ứng.
 • Nhấn Đăng nhập.

Để đăng nhập sử dụng tài khoản Facebook, Google hoặc Microsoft, nhấn vào dịch vụ bạn muốn sử dụng từ khu vực Hoặc đăng nhập với . Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập của dịch vụ được chọn theo hướng dẫn để liên kết tài khoản của bạn với Bitdefender Mobile Security.

Ghi chú

Bitdefender không thể truy cập vào những thông tin bí mật như mật khẩu của tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập, hoặc các thông tin cá nhân của bạn bè và địa chỉ liên lạc của bạn.

Kích hoạt Bitdefender Mobile Security

Để được bảo vệ bởi Bitdefender Mobile Security, bạn phải đăng ký sản phẩm với một mã bản quyền hoặc dịch vụ quy định bạn có thể sử dụng sản phẩm trong bao lâu. Ngay sau khi hết hạn, ứng dụng sẽ dừng chức năng bảo vệ thiết bị của bạn.

Để kích hoạt Bitdefender Mobile Security:

 1. Mở Bitdefender Mobile Security.
 2. Các ứng dụng hiển thị thông tin về tình trạng tài khoản. Nhấn TÔI CÓ MỘT MÃ SỐ.
 3. Nhập mã kích hoạt trong trường tương ứng, sau đó nhập KÍCH HOẠT. Để mở rộng thuê bao có sẵn của bạn:
 4. Mở Bitdefender Mobile Security.
 5. Chạm vào nút Thực đơn và chọn Tài khoản của tôi từ danh sách.
 6. Trong phần mở rộng thuê bao nhập mã kích hoạt, và sau đó nhập KÍCH HOẠT.

Hoặc bạn có thể mở rộng dịch vụ hiện tại của bạn bằng cách truy cập danh sách cung cấp.