Gửi lúc 14:16' 21/08/2017
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển không ngừng của công ty cũng như nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Công ty CPDV bảo vệ HN-Việt Nam thường xuyên, liên tục tuyển sinh, tuyển dụng và tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo vệ sỹ theo chương trình từ 01 đến 06 tháng.