Tập huấn CCHT 01

Ngày 8 tháng 7 năm 2017, công ty phối hợp với Phòng 2 Cục C64 tổ chức lớp tập huấn về công tác sử dụng CCHT, Đồng chí Dũng - phó Trưởng phòng 2 Cục C64 đã trực tiếp đến hướng dẫn và giảng dạy về Pháp lệnh sử dụng vũ khí và vật